Termeni și Condiții

 

1. Acceptarea termenilor și condițiilor

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția utilizatorilor Regulamentul privind Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului conection.ro .
Utilizarea site-ului se va face respectând Termenii și Condițiile anunțate pe această pagină, cu toate consecințele ce decurg din acesta.
Administratorul conection.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestei pagini, fără a notifica în prealabil persoanele care utilizează serviciile noastre.
Utilizatorii au acces în permanență la Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului.
În cazul în care vizitatorii/utilizatorii nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, aceștia trebuie să înceteze accesarea site-ului.

2. Accesul pe site

SC Conection SRL acordă permisiunea de utilizare a site-ului cu condiția respectării următorilor Termeni de folosință:

  • orice utilizare se va realiza numai în interes personal și non-comercial;
  • copierea integrală sau parțială precum și distribuirea oricărei părți sau secțiuni ale site-ului este strict interzisă;
  • este interzisă orice intervenție asupra funcționalității site-ului fără acordul în scris al administrației;
  • nu este permisă utilizarea conturilor personale ale altor utilizatori;
  • este interzisă orice acțiune care ar putea încuraja încălcarea Termeniilor și Condițiilor de utilizare.

Prin prezenta declarați pe proprie răspundere faptul că nu utilizați niciun sistem care să trimită prea multe cereri către site-ul conection.ro, ducând astfel la funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
Site-ul poate găzdui link-uri către alte site-uri partenere. SC Conection SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica, practicile sau regulile instituite de acestea. Vă recomandăm să luați la cunoștință termenii și condițiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitați prin intermediul conection.ro.

3. Drepturile de proprietate intelectuală

Prin drepturi de proprietate intelectuală se înțeleg, în mod expres, drepturile de autor și conexe listate de Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, drepturile specifice de marcă listate de Legea 84/1998 cu completările și modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile în completare sau alte dispoziții legale privind numele de comerț sau drepturile de imagine, dar fără a se limita la acestea.

Conținutul acestui site vă este oferit dumneavoastră în mod individual, deși unele caracteristici ale sale pot permite interacțiunea cu alți utilizatori numai în scop informațional și pentru uz personal. Conținutul său nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricărei informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și să nu interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare ale siteului sau a conținutului acestuia.

4. Limitări de responsabilitate

SC Conection SRL, în calitate de proprietar și administrator al site-ului, va lua toate măsurile legale pentru a asigura legalitatea funcționării acestuia și va încerca să corecteze orice erori sau omisiuni cât mai repede posibil. Cu toate acestea, conection.ro nu își asumă responsabilitatea pentru inadvertențe, erori sau omisiuni sau orice utilizări neautorizate sau ilegale de conținuturi care încalcă drepturile de orice fel ale unor terți, persoane fizice sau juridice.

Orice utilizator recunoaște și este de acord ca conection.ro ori reprezentanții săi legali sau afiliații, nu vor fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune indiferent că acestea s-au produs ori sunt pe cale să se producă în mod direct sau, indirect, că sunt minore, de importanță majoră sau incidentale ori speciale, incluzând dar nelimitându-se la pierderi de profit, redirecționarea clientelei, obținerea de avantaje directe sau indirecte de către orice utilizator din asocierea unor nume și imagini personale sau comerciale sau publice ori alte pierderi de orice fel și orice natură, rezultate din utilizarea website-ului sau orice aspect decurgând din utilizarea oricărui serviciu oferit de website utilizatorilor săi sau partenerilor comerciali în orice scop.

Orice utilizator este de acord să protejeze și să asigure pe conection.ro și/sau pe operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi prin asumarea propriei responsabilități pentru orice activități sau acțiuni proprii sau săvârșite de un terț prin utilizarea datelor sale de înregistrare, cu știința utilizatorului sau în mod fraudulos ca urmare a neglijenței utilizatorului în asigurarea securității propriilor date și care în orice circumstanță ar putea angaja în orice fel răspunderea acestora împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, somații, pierderi, daune, costuri (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaților), cheltuieli de judecată (incluzand, dar nelimitându-se la onorariile avocaților), decizii, amenzi, sau orice alte obligații rezultate din sau conexe oricărei acțiuni a utilizatorului privind sau rezultând din accesarea sau folosirea serviciului.

SC Conection SRL își rezervă dreptul de a derula sau desfășura în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune a website-ului. Campaniile și promoțiile derulate pe site nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea spoturilor publicitare și a promoțiilor precum și a modului de desfășurare și prezentare pe website nu necesită acordul vizitatorilor și orice schimbări, alterări modificări ale spațiului și conținutului publicitar putând fi relizate fără anunț prelabil sau acord din partea vizitatorilor sau utilizatorilor.

5. Accesul minorilor

În cazul în care sunteți minor și doriți să accesați site-ul, o puteți face doar sub supravegherea părintelui Dvs. sau a tutorelui legal. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a cere modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ale copilului său.

6. Disponibilitatea website-ului

SC Conection SRL își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

7. Drept aplicabil

Prin folosirea website-ului conection.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și conection.ro . În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile în vigoare.